budúci akcionár

banner

Vitajte, sme radi, že máte záujem sa viac dozvedieť o našej akciovej spoločnosti.

Vznik a súčasná štruktúra akcionárov spoločnosti:

Akciová spoločnosť je založená akcionármi, ktorými sú poskytovateľmi internetových zdrojov na území Slovenskej republiky. Akciová spoločnosť má v súčasnosti 9 zakladajúcich členov, z ktorých ôsmi sú držiteľmi kmeňových akcií a jeden je držiteľom prioritných akcií.

Kmeňoví akcionári volia výkonné orgány spoločnosti, ktorými sú predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti.

Prioritní akcionári majú rovnaké výhody ako kmeňoví akcionári pri využívaní poskytovaných služieb. Nezúčastňujú sa na riadení spoločnosti, majú však zákonom stanovené prioritné právo pri vyplácaní dividend spoločnosti.

Prečo by som mal uvažovať o vstupe?

Pokiaľ ste regionálny poskytovateľ elektronických komunikačných služieb, určite sa stretávate s množstvom problémov, ktoré riešime aj my v miestach kde pôsobíme. Veľakrát robíme to isté za enormné úsilie. Pre zjednodušenie týchto činností ako aj pre zníženie potrebných vstupných nákladov spojených s výstavbou a prevádzkou našich zdrojov sme spojili väčšinu najvýznamnejších regionálnych poskytovateľov (podľa TREND TOP TELEKOM 2008) a založili spoločnosť ARTOS, a.s. kde uvítame aj ďalších akcionárov, ktorí vidia prospešnosť spojenia pre vlastnú spoločnosť ako aj pre akciovú spoločnosť.

Chcete vedieť viac?

V prípade, že máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte, vyplňte Vaše kontaktné údaje a náš poverený zástupca spoločnosti Vás skontaktuje.